GIÁO DỤC

Giáo dục ở Vịnh Hawke’s

Các trường học và cơ sở giáo dục Hawke’s Bay tập trung vào việc cung cấp nền giáo dục tốt nhất có thể mang đến cho tất cả học sinh một khởi đầu tuyệt vời trong cuộc sống của họ để chinh phục những thách thức của cuộc sống.

Chúng tôi cung cấp giáo dục từ thời thơ ấu đến sau đại học.

Các trường của chúng tôi cung cấp một loạt các môn học thuật cùng với cơ hội tham gia các hoạt động thể thao và văn hóa ngoài giờ học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều – chẳng hạn như dàn nhạc, sân khấu, âm nhạc và múa nhóm và thể thao.

Học sinh được lựa chọn trường đơn giới hoặc nam sinh (kết hợp giới tính), và một số trường có cơ sở nội trú. Các trường nhà nước mang tính thế tục (phi tôn giá/tâm linh), và một số trường có nền tảng tôn giáo.

Để biết thêm thông tin về vùng Vịnh Hawke’s, hãy truy cập https://hongi.co.nz/region/hawkes-bay/, và để biết thêm thông tin về du học New Zealand, hãy truy cập https://hongi.co.nz/study/

Giáo dục tại New Zealand

Chương trình học New Zealand có tám lĩnh vực học tập: Tiếng Anh; Toán và Thống kê; Khoa học; Khoa học xã hội; Y tế và giáo dục thể chất cho bạn và cho những người khác xung quanh bạn; Nghệ thuật, bao gồm múa, kịch, âm nhạc và nghệ thuật thị giác; Công nghệ, bao gồm kỹ thuật, xây dựng, vật liệu mềm, thực phẩm và máy tính; Học ngôn ngữ như Te Reo Maori, Quan thoại, tiếng Latinh, Tây Ban Nha và Pháp.

Chương trình giảng dạy liệt kê bảy giá trị cốt lõi: Xuất sắc; Điều tra đổi mới và tò mò; Công bằng; Cộng đồng và sự tham gia; bền vững sinh thái; Tính liêm chính; Tôn trọng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng kiểm tra từng trường để biết danh sách đầy đủ các môn học được cung cấp.

Bằng cấp trường New Zealand

New Zealand có một hệ thống chứng chỉ thống nhất được gọi là National Certificate of Educational Achievement (NCEA), được kiểm soát bởi Cơ quan cấp bằng New Zealand (NZQA).

Chứng chỉ có ba cấp độ học tập tại các trường THCS — Cấp 1 ở Lớp 11 (thường là 15 tuổi); Cấp 2 ở Lớp 12 (16 năm) và Cấp 3 ở Lớp 13 (17 năm).

Một số trường của chúng tôi cũng cung cấp bằng cấp quốc tế, chẳng hạn như Tú tài Quốc tế.

Chăm sóc mục vụ của sinh viên quốc tếChúng tôi quan tâm đến hạnh phúc của sinh viên quốc tế và cố gắng hết sức để đảm bảo các em có một trải nghiệm tích cực khi học với chúng tôi. Tất cả các trường tuyển sinh quốc tế phải tuân thủ các quy định của chính phủ được gọi Bộ luật Thực hành Giáo dục (Chăm sóc Mục vụ của Sinh viên Quốc tế) năm 2016. Các quy định này đưa ra những kết quả cần thiết và quy trình chính cho các trường học, viện và đại lý giáo dục khi giao dịch với sinh viên quốc tế. Một trong những trách nhiệm là sắp xếp chỗ ở. Một số trường có cơ sở nội trú tuyệt vời, nơi học sinh trung học phổ thông có phòng riêng. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ hội homestay.