Đại diện ngoài khơi của chúng tôi

Learning Hawke’s Bay đã ký kết thỏa thuận với Eastern Bridge và Trinity Education Group để trở thành đại diện ngoài khơi của mình tại Trung Quốc.

E@@ astern Bridge (EB) là một công ty quản lý quan hệ quốc tế chuyên kết nối các tổ chức New Zealand với các đối tác của họ ở Đông Á. Khách hàng của EB bao gồm các chính quyền địa phương, các nhà cung cấp giáo dục và các công ty tư nhân. EB duy trì các văn phòng tại Châu Á.

Trinity Education Group (TEG) là một công ty tập đoàn cung cấp giáo dục quốc tế, các lớp đào tạo nước ngoài và các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế cho sinh viên châu Á và New Zealand. TEG có chi nhánh tại New Zealand, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời hợp tác với các trường học và cơ sở giáo dục ở nhiều thành phố ở Châu Á và New Zealand.