Talking Point: Cửa mở cho sinh viên quốc tế

Đó là một thời gian dài, nhưng thật thú vị khi chúng tôi sắp mở cánh cửa cho sinh viên quốc tế của chúng tôi một lần nữa, và tất cả những lợi ích mà họ mang lại cho nền kinh tế và cộng đồng địa phương của chúng tôi. Trong hơn hai năm, các […]

Các ngành giáo dục và kinh doanh Vịnh Hawke’s hoan nghênh sự chắc chắn được cung cấp bởi ngày mở cửa lại trước đó của Chính phủ cho sinh viên quốc tế

Các nhà cung cấp giáo dục và những người ủng hộ doanh nghiệp trên khắp Vịnh Hawke’s đang hoan nghênh quyết định của Chính phủ để đưa ra ngày sinh viên quốc tế có thể ghi danh du học tại New Zealand. Tuần trước, Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins tuyên bố sinh viên quốc […]