VỀ CHÚNG TÔI

Learning Hawke’s Bay là một hiệp hội thành viên của các nhà cung cấp giáo dục trong vùng Vịnh Hawke’s. Chúng tôi có khoảng 20 thành viên, bao gồm các trường học và các nhà cung cấp đại học. S@@ ứ mệnh của chúng tôi là kết nối và hỗ trợ các nhà cung cấp giáo dục quốc tế trong khu vực Vịnh Hawke’s để phát triển các cơ hội và chương trình giáo dục quốc tế, và thúc đẩy quyền công dân toàn cầu. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách quảng bá vịnh Hawke’s Bay như một điểm đến giáo dục quốc tế mong muốn, và tổ chức các chương trình giúp nâng cao trải nghiệm của sinh viên quốc tế tại Vịnh. Chúng tôi được tài trợ bởi Hội đồng Quận Hastings, Hội đồng thành phố Napier và phí thuê bao thành viên. Chúng tôi cũng tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nguồn khác (ví dụ như các cơ quan chính phủ trung ương) và hợp tác chặt chẽ với họ để phát triển giáo dục quốc tế.

Các hoạt động chính của chúng tôi bao gồm:
• hỗ trợ các thành viên phát triển các tài liệu tiếp thị, chẳng hạn như bản cáo bạch sinh viên quốc tế, tờ rơi và video clip
• quảng bá các thành viên của chúng tôi và Hawke’s Bay thông qua các phương tiện truyền thông chính thống và xã hội, ví dụ như in ấn và truyền thông trực tuyến, WeChat (thị trường Trung Quốc) và Facebook
• Tổ chức và lãnh đạo các nhiệm vụ tiếp thị ở nước ngoài, tham gia bởi các thành viên của chúng tôi
• đưa các đại lý giáo dục đến khu vực của chúng tôi và giới thiệu họ đến các trường học/cơ sở thành viên của chúng tôi
• phối hợp các chuyến thăm của sinh viên quốc tế đến khu vực của chúng tôi
• tổ chức các chương trình cải thiện trải nghiệm sinh viên quốc tế tại Vịnh, chẳng hạn như các chức năng chào đón thị trưởng, hội thảo thông tin và các chương trình đại sứ sinh viên
• Xác định các cơ hội khác để hỗ trợ các thành viên của chúng tôi phát triển nền giáo dục quốc tế.