Trường trung học Tamatea

Trường Trung học Tamatea tự hào là một trường trung học hàng đầu về học tập hiện đại và sáng tạo. Chúng tôi cung cấp một nền giáo dục tuyệt vời và tất cả các học sinh đến trường trung học Tamatea có thể yên tâm rằng họ sẽ có nhiều cơ hội trong một môi trường an toàn và chăm sóc.

Website:

https://tamatea.school.nz/

logo