Trường Trung học phổ thông Havelock North

Một ngôi trường đồng đào tạo với một lịch sử tuyệt vời trong việc chăm sóc sinh viên quốc tế và chứng kiến các em thành công trong các môn thể thao học tập và mục tiêu văn hóa của mình. Mục tiêu của chúng tôi là cho kỳ nghỉ của bạn ở New Zealand là thời gian của cuộc sống của bạn.

Website:

http://www.hnhs.school.nz/

logo