Trường trung học nữ sinh Napier

Napier Girls’ High School là trường nữ sinh hàng đầu của New Zealand về học thuật, thể thao và âm nhạc. Nó đăng ký trẻ em gái từ 14 – 18 tuổi (Lớp 9-13).

Nhà trường là một môi trường giảng dạy và học tập sôi động, nơi mà một con đường thành công được tạo ra cho mỗi học sinh để giúp cô phát huy tiềm năng cao nhất của mình để trở nên tự tin, sáng tạo, thích nghi và thành công trong cuộc sống.

Kết quả NCEA (trình độ giáo dục trung học của New Zealand) vượt quá kết quả quốc gia mỗi năm. Trường có kết quả thi học bổng xuất sắc.

Trường truyền thống và tiến bộ là một nhà lãnh đạo toàn quốc trong lĩnh vực học trực tuyến với thành công lớn trong việc học tập cá nhân hóa.

Có rất nhiều môn thể thao được chơi đến mức cao nhất của cuộc thi thứ cấp quốc gia ví dụ: khúc côn cầu, bóng đá, quần vợt và thuyền buồm.

Năm 2017 Văn phòng Đánh giá Giáo dục chính quyền của chính phủ báo cáo:

“Phúc lợi của sinh viên quốc tế được hỗ trợ rất tốt. Các em được hưởng lợi từ môi trường hòa nhập của trường, và tham gia vào một loạt các hoạt động trong trường và cộng đồng rộng lớn hơn. Sinh viên có cơ hội chia sẻ văn hóa của mình với những người khác.”

Website:

http://www.nghs.school.nz/

logo