Trường Hereworth

Hereworth là một trong những trường dự bị độc lập hàng đầu của New Zealand, phục vụ cho nam sinh trong các lớp 1-8.

Hereworth cung cấp một nền giáo dục xuất sắc cho cả học sinh nội trú và nội trú, nơi các bé trai được truyền cảm hứng, gắn bó và thử thách hàng ngày. Toàn bộ trường được thiết lập để phát triển tốt nhất cho các bé trai, trang bị cho các em một nền tảng giáo dục vững chắc để các em sẵn sàng đón nhận những thử thách của Trung học cơ sở và hơn thế nữa.

Website:

http://hereworth.school.nz/

logo