โรงเรียน พูเคทาพู (Puketapu School)

โรงเรียน พูเคทาพู (Puketapu School)  ตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมือง Napier กึ่งชนบทห่างจาก ทาราเดล(Taradale) 6 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ 7 นาที) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 5 ปี ถึง 13 ปี (ระดับ ปี 1 ถึง ปี 8)

 

เด็กสามารถมองเห็นบรรดาแกะและวัว จากหน้าต่างห้องเรียนได้ และสามารถเพลิดเพลินไปกับพื้นที่ในการเล่นอันกว้างใหญ่ สูดอากาศอันบริสุทธิ์ของชานเมือง และสามารถเห็นดวงดาวระยิบระยับในท้องฟ้ายามค่ำคืน   โรงเรียนมีชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม   จากความสำเร็จด้านการศึกษาของนักเรียนและทัศนคติของผู้เรียน

 

นักเรียนจะได้รับโอกาสที่จะมีความท้าทาย มีแรงบันดาลใจ,แรงกระตุ้น และนำเขาสู่ความสำเร็จ ที่มีสภาพแวดล้อมด้วยการให้ ความเคารพ การดูแลเอาใจใส่ที่ดี  ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โรงเรียน พูเคทาพู จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราร่วมกับโรงเรียนในใจของเรา

 

โรงเรียนของเรามีประวัติและชื่อเสียง ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และการกีฬา  เป็นความภาคภูมิใจสนับสนุนแนวทางด้านการใช้ชีวิต ที่ให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ มีความกระตื้อรือร้น ของนักเรียน

 

นักเรียนที่โรงเรียนพูเคทาพู (Puketapu School)

อยู่อันดับต้นๆ ที่คุณสามารถคาดหวังได้ว่า ลูกของคุณได้รับการเรียนการสอนที่ดี และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี หลังจากจบจากโรงเรียนของเราแล้ว นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านทักษะและทัศนคติที่จำเป็น ต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของเขา

 

เรามีความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียน ได้ดำเนินสู่ขั้นตอนต่อไปในชีวิตของพวกเขา ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี และเมื่อเขามองย้อนกลับไป ในช่วงเวลาที่โรงเรียน พูเคทาพู(Puketapu) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและน่าตื่นเต้นในชีวิตของพวกเขา

 

นักเรียนของเราได้เป็น Head Girl และ Head Boy ของ โรงเรียนมัธยมศึกษาเนเปีย (Napier High School) และ โรงเรียนมัธยมศึกษาทาราเดล (Taradale High School) และทำได้ดีมากในขั้นมัธยมศึกษา

 

http://www.puketapuhb.school.nz/

logo

Puketapu-1-917x500

Puketapu - 2

Swimming Sports