มหาลิย Central Hawke’s Bay

มหาลัย Central Hawke’s Bay อยู่ในเมือง Waipukurau ในพื้นที่ Hawke’s Bay อันสวยงามของนิวซีแลนด์ มหาลัย Central Hawke’s Bay มีธรรมเนียมที่น่าภูมิใจจากการให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพมามากกว่า 50 ปี เราคิดไปด้านหน้าและเอาความต้องการของนักเรียนทุกคนมาก่อน มีพร้อมซึ่งโอกาสการเรียน การกีฬาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มหาลัย Central Hawke’s Bay เป็นการสอนร่วมกับนักเรียน 500 คนที่มาจากโรงเรียนใน Waipukurau ซึ่งพื้นที่โดยรอบจะเป็นเชิงชนบทที่มีฟาร์มแกะ วัว กวาง การเพาะปลูก และฟาร์มนมจำนวนมาก มีพืชสวนและไร่องุ่นช่วยเติมเต็มวิวของภูเขา Ruahine ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก และมีชายฝั่งกับทะเลอันสวยงามที่ทิศตะวันออก หากคุณชอบกิจกรรมภายนอกและชีวิตชนบทกับผู้คนที่เป็นมิตรเช่นนี้แล้ว มหาลัย Central Hawke’s Bay คือที่ของคุณ เมือง

เว็บไซต์: www.chbc.school.nz

 

 

logo
ใหญ่ที่ใกล้ที่สุดได้แก่ Hastings และ Napier ที่อยู่ทางเหนือและ Palmerston North ที่อยู่ทางใต้ มหาลัยอยู่ห่างจากสนามบิน Hawke’s Bay เพียงแค่ชั่วโมงเดียว สนามบิน Hawkes Bay บินถึงจาก Auckland เพียงแค่ชั่วโมงเดียวเช่นกัน และก็มีเที่ยวบินอยู่อย่างสม่ำเสมอโดย Air New Zealand อีกด้วย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศของ Auckland สามารถเดินได้จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศแค่ 10 นาทีเท่านั้น ทำให้มหาลัย Central Hawke’s Bay เข้าถึงได้ง่ายมากเมื่อคุณถึง Auckland และพร้อมเริ่มประสบการณ์ชาวกีวี่ที่แท้จริงแล้ว