เกี่ยวกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับ ฮ๊อคสเบย์ เป็นสมาชิกของสมาคม เป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรการกุศล ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน รวมถึงสถานบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาสองแห่งและโรงเรียนอีก 18 แห่ง

ภารกิจของเรา คือให้การสนับสนุนแก่สมาชิกของเรา ในคุณค่าด้านการศึกษานานาชาติในฮ๊อคสเบย์ และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วหลาย เราทำการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม ฮ๊อคสเบย์ ให้เป็นที่ต้องการด้านการศึกษานานาชาติ และดำเนินส่งเสริมระดับ เพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษานานาชาติได้มีประสบการณ์ ในฮ๊อคสเบย์

เราได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัยพ์ จาก Education New Zealand (หน่วยงานที่สนับสนุนจากสถาบันสูงสุด ด้านการศึกษานานาชาติ ของนิวซีแลนด์), สภาเมืองเฮสติ้งส์ สภาเมืองเนเปีย และค่าธรรมเนียมจากสมาชิก นอกเหนือนี้แล้ว เรามองหาทุนจากแหล่งอื่น และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมฮ๊อคสเบย์ ให้เป็นที่ต้องการของบรรดานักศึกษา นานาชาติ

บริการหลักของเรารวมถึง:

  • ให้การสนับสนุนสมาชิก ด้านการพัฒนาสื่อด้านการตลาด อาทิเช่น เอกสารแนะนำนักเรียนนานาชาติ และวิดีโอคลิป ซึ่งเราจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา และส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาตัวแทนต่างๆ
  • ให้การส่งเสริมสมาชิกของเรา และในฮ๊อคสเบย์ ผ่านสื่อกระแสหลัก และโซเซียลมีเดีย ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์อื่นๆ WeChat (ตลาดในจีน) และ Facebook
  • จัดระเบียบ และเข้าสู่การตลาดชั้นนำ มีส่วนร่วมกับสมาชิกของเรา, การเมืองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ และได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันการศึกษา นิวซีแลนด์ และ หุ้นส่วนจากสถาบันภาครัฐ และภาคเอกชน
  • การจัดการ ทริปเยี่ยมตัวแทนและครอบครัวของตัวแทนด้านการศึกษา พร้อมกับประสานงานการเยี่ยมเยียน ของนักเรียนนานาชาติที่มาเยี่ยมเยียน
  • การวินิจฉัย ถึงโอกาสและสนับสนุนสมาชิกของเรา ในกิจกรรมการศึกษานานาชาติ
  • การใช้และการจัดสรรเงินทุน เพื่อดำเนินการส่งเสริม ในการปรับปรุง ถึงประสบการณ์ของนักศึกษานานาชาติในฮ๊อคสเบย์ เช่น พิธีการต้อนรับจากนายกเทศมนตรี วันวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นต้น