เกี่ยวกับเรา

Learning Hawke’s Bay เป็นสมาคมสมาชิกผู้ให้บริการด้านการศึกษาในภูมิภาค  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 20 ราย ซึ่งรวมถึงโรงเรียนและผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา  พันธกิจของเราคือ ให้การประสานและสนับสนุนสมาชิกผู้ให้บริการด้านการศึกษานานาชาติในภูมิภาคฮอคส์เบย์ เพื่อพัฒนาโอกาสและโปรแกรมด้านการศึกษานานาชาติ และส่งเสริมการเป็นพลเมืองโลก  เราทำพันธกิจนี้ด้วยการส่งเสริมฮอคส์เบย์ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษานานาชาติอันพึงประสงค์ และจัดโปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมประสบการณ์ของนักเรียนต่างชาติในเบย์  เราได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัยพ์จากสภาเมืองเฮสติ้งส์ สภาเมืองเนเปียร์ และค่าธรรมเนียมจากสมาชิก  นอกเหนือจากนี้เรายังแสวงหาทุนจากแหล่งอื่น ๆ (เช่น หน่วยงานของรัฐบาลกลาง) และทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อพัฒนาการศึกษานานาชาติ

กิจกรรมหลักของเราครอบคลุมดังต่อไปนี้:

  • ให้การสนับสนุนสมาชิกด้านการพัฒนาสื่อการตลาด เช่น เอกสารชี้ชวนนักเรียนนานาชาติ ใบประชาสัมพันธ์และวิดีโอคลิป
  • ประชาสัมพันธ์สมาชิกของเราและฮอคส์เบย์ผ่านสื่อกระแสหลักและโซเซียลมีเดีย ต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  WeChat (ตลาดในจีน) และ Facebook
  • จัดระเบียบและเข้าสู่การตลาดชั้นนำ โดยมีสมาชิกของเราเข้าร่วม
  • จัดการพาตัวแทนด้านการศึกษามายังภูมิภาคของเราและแนะนำพวกเขาให้กับโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในเครือของเรา
  • ประสานงานพานักเรียนต่างชาติมาเยี่ยมเยือนภูมิภาคของเรา
  • ดำเนินการโปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียนต่างชาติในเบย์ เช่น พิธีต้อนรับจากนายกเทศมนตรี การสัมนาข้อมูล และโปรแกรมทูตนักเรียน
  • บ่งชี้โอกาสด้านอื่น ๆ ในการสนับสนุนสมาชิกของเราให้พัฒนาการศึกษานานาชาติ