โรงเรียนมัธยมศักษาหญิง เนเปีย (Napier Girls’ High School)

โรงเรียนมัธยมศักษาหญิง เนเปีย (Napier Girls’ High School)  เป็นโรงเรียนสตรีชั้นนำของนิวซีแลนด์ ด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการกีฬาและดนตรี  โรงเรียนรับเฉพาะนักเรียนหญิง อายุตั้งแต่ 14 ปี ถึง  18 ปี (ระดับปี 9 ถึง ปี 13)

 

โรงเรียนมีการสอนและการเรียนที่ตื่นตาตื่นใจในสภาพแวดล้อม ซึ่งเดินสู่ความสำเร็จถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อให้เธอสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของเธอ ในการสร้างความมั่นใจนวัตกรรมปรับตัวและประสบความสำเร็จในชีวิต

 

ผล NCEA (วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์) มีผลลัพธ์ระดับประเทศเกิดคาดทุกปี

โรงเรียนมีสอนที่ดี ซึ่งเด็กได้รับทุนการศึกษาระดับดีเยี่ยมเป็นผลลัพธ์

 

โรงเรียนเป็นผู้นำได้ผสมผสานการเรียนสอนแบบดั้งเดิมและแบบปัจจุบัน ในระดับประเทศด้านการเรียน e-learning ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในระดับ การเรียนรายบุคคล

 

มีกีฬาหลากหลายประเภท  ที่ได้เล่นในระดับสูงสุดของการแข่งขันระดับมัธยม อาทิเช่น: ฮอค,กี้ ฟุตบอล, เทนนิส และแล่นเรือใบ

 

ในปี 2017 เจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการศึกษา ได้รายงานว่า

 

“สวัสดิการ การดูแลนักเรียนนานาชาติ  ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  เขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากสภาพแวดล้อมจากโรงเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในโรงเรียน และในชุมชมอันกว้างขวาง นักเรียนมีโอกาสได้แบ่งปันด้านวัฒนธรรมของเขากับบุคคลอื่นๆ

 

http://www.nghs.school.nz/

logo

NGHS-RaftingNGHS-Tongariro

NGHS-Stairs