สถานที่ตั้ง, ฮอคส์เบย์

ภูมิภาคฮอคส์เบย์ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยอยู่รอบ ๆ อ่าวฮอคส์เบย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่าวรูปกึ่งวงกลมขนาดใหญ่ ทอดตัวจากคาบสมุทรมาเฮีย (Mahia ) ตอนเหนือ ไปจนถึงแหลมคิดเนปเปอร์ (Cape Kidnappers ) ทางทิศใต้

ภูมิภาคฮอคส์เบย์ครอบคลุมพี้นที่ 1.42 ล้านเฮคเตอร์ และประกอบไปด้วยพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นเนินเขารอบอ่าวตอนเหนือและตอนกลาง  ด้านเหนือเป็นพี้นที่ราบลุ่มแม่น้ำไวรัวอา (Wairoa)  ด้านใต้เป็นพี้นที่ราบลุ่มเฮียเรทอนก้า (Heretaunga ) อันกว้างใหญ่อุดมสมบรูณ์ล้อมรอบเมืองเฮสติ้งส์ และเทือกเขาชั้นในทอดตัวยาวไปยังเทือกเขาคาเวก้า (Kaweka) และรัวฮีนี (Ruahine)  เมืองหลักสำคัญคือเมืองเนเปียร์และเมืองเฮสติ้งส์ โดยมีเมืองย่อยคือเฮฟล๊อค นอร์ธ (Havelock North)  ไคล์ฟ (Clive)  ไวพาว่า (Waipawa) และ ไวพุคาเรา (Waipukurau) ทางใต้ และ ไวโรอา (Wairoa) ทางเหนือ

 

การเดินทางสู่ฮอคส์เบย์

มีสายการบินมากถึง 30 สายการบินตลอดวันจากโอ๊คแลนด์ เวลลิงตัน และไครสท์เชิร์ช โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
95% ของเที่ยวบินทั้งหมดออกและลงจอดภายใน 60 นาทีของกำหนดการ  สนามบินฮอคส์เบย์อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเนเปียร์เพียง 10 นาที และ 20 นาทีจากใจกลางเมืองเฮสติ้งส์  สำหรับการขับรถยนต์จากโอ๊คแลนด์สู่เมืองเนเปียร์ ระยะทาง 415 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง และจากเวลลิงตันใช้เวลาขับรถไปและกลับประมาณ 4 ชั่วโมงต่อเที่ยว ส่วนลานสกีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ภูเขารูเพหุ (Mt. Ruapehu) ห่างออกไปประมาณ 3.5 ชั่วโมง

ด้านเศรษฐกิจ

ฮอคส์เบย์เป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของนิวซีแลนด์ มีจำนวนประชากรประมาณ 158,900 คน
พี้นที่ประมาณ 70% ใช้ในการผลิตการเกษตรขั้นปฐมภูมิ  เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในนิวซีแลนด์แล้ว ฮอคส์เบย์มีการว่าจ้างคนงานในอุตสาหกรรมพืชสวนและการปลูกองุ่นสูงกว่า  นอกจากนี้เขตภูมิภาคดังกล่าวยังเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตการเกษตร รวมถึงการทำฟาร์มแกะด้วย  เมืองเฮสติ้งส์เป็นเมืองไร้การตัดต่อพันธุกรรม (GM-free) และเป็นศูนย์กลางการปลูกแอปเปิ้ลและแพร์ของประเทศ

pic pic pic

สำหรับนักเรียน นักศึกษานานาชาติ สามารถใช้ Google map แผนที่ ด้านล่างนี้ เพื่อค้นหาโรงเรียนในฮ๊อคสเบย์

Take a virtual tour of the Hawke’s Bay Region.