สถานที่ตั้ง, ฮ๊อคสเบย์

ฮ๊อคสเบย์ ในส่วนภูมิภาค ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก ของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ บริเวณรอบเมืองฮ๊อคสเบย์ มีลักษณะเป็นอ่าวรูปกึ่งวงกลมขนาดใหญ่ ซี่งทอดตัวจากคาบสมุทร มาเฮีย (Mahia ) ตอนเหนือสุดไปจนถึง แหลมคิดเนปเปอร์ (Cape Kidnappers )ทางทิศใต้

ฮ๊อคสเบย์ ครอบคลุมพี้นที่ 1.42 ล้านเฮคเตอร์ และรวมถึงพื้นที่ชายฝั่ง ที่เป็นเนินเขาตามชายฝั่งทะเล รอบอ่าวตอนเหนือและตอนกลาง, ด้านเหนือเป็นพี้นที่ราบลุ่มของแม่น้ำ ไวรัวอ้า (Wairoa), ด้านทางใต้ เฮียเรท่องง้า (Heretaunga ) พี้นที่อันกว้างใหญ่อุดมสมบรูณ์ล้อมรอบเมืองเฮสติ้งส์, และเทือกเขาอันยึดยาวจาก คาเวกค้า (Kaweka) และเทือกเขา รูฮีนี (Ruahine) เมืองหลักสำคัญ คือเมืองเนเปียและเมืองเฮสติ้งส์ ยังมีเมืองย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย เมือง เฮฟล๊อค นอร์ท (Havelock North) , ไคล์ฟ (Clive), ไวพาว่า (Waipawa) และ ไวพุกคาเรา (Waipukurau) ไปยังทางทิศใต้และ ไวรัวอ้า (Wairoa) ทางทิศเหนือ

 

การเดินทางสู่ฮ๊อคสเบย์

ซึ่งมีสายการบินจำนวน 30 สายการบิน บินระหว่างวันจาก โอ๊คแลนด์ ,วิลลิ่งตัน และครายท์เชิร์ท ใช้เวลาในการเดินทาง โดยประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
95% ของเที่ยวบินทั้งหมด ทั้งขาออกและขาเข้า เป็นไปตามกำหนดการ คือ ภายใน 60 นาที ตามกำหนดการตารางเวลาการบิน

สนามบินฮ๊อคสเบย์ ห่างจากศูนย์กลาง เมืองเนเปียเพียง 10 นาที และห่างจากใจกลางเมืองเฮสติ้งส์เพียง 20 นาที
สำหรับการขับยานยนต์ จากโอ๊คแลนด์ สู่ เมืองเนเปีย ระยะทาง 415 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง และจากวิลลิ่งตัน ใช้เวลาขับรถไปและกลับ ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อเที่ยว ส่วนลานสกี ที่ใกล้ที่สุด ไปยัง ภูเขารูเพหุ (Mt. Ruapehu) ใช้เวลาขับรถประมาณ 3.5 ชั่วโมง

ด้านเศรษฐกิจ

ฮ๊อคสเบย์ เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 6 ของนิวซีแลนด์ มีจำนวนประชากรประมาณ 158,900 คน
พี้นที่ 70% โดยประมาณ เป็นการใช้ในด้านการผลิตการเกษตรเป็นหลัก ฮ๊อคสเบย์มีการว่าจ้างคนงานจำนวนมาก ในอุตสาหกรรมพืชสวน และการปลูกองุ่นสำหรับอุตสาหกรรมไวน์ มากที่สุดในนิวซีแลนด์ ในเขตภูมิภาคดังกล่าวนี้ เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในด้านการผลิตการเกษตร รวมถึงการทำฟาร์มแกะ
เมืองเฮสติ้งส์ เป็นเมืองที่รู้จักทั้งประเทศว่า เป็นเมืองไร้การตัดต่อพันธุกรรม (GM-free) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปลูกแอปเปิ้ลและลูกแพร์ของประเทศ

pic pic pic

สำหรับนักเรียน นักศึกษานานาชาติ สามารถใช้ Google map แผนที่ ด้านล่างนี้ เพื่อค้นหาโรงเรียนในฮ๊อคสเบย์

Take a virtual tour of the Hawke’s Bay Region.