รายละเอียดการติดต่อ

ติดต่อ: Riaz Kaizar Unwala
ผู้จัดการระดับภูมิภาค, Learning Hawke’s Bay

โทรศัพท์: +64 (0)21 199 6872
อีเมล: regional.manager@learninghawkesbay.nz