ติดต่อ

ติดต่อ คุณ เวินหัว หยาง (Wenhua Yang)
ผู้จัดการส่วนภูมิภาค, Learning Hawke’s Bay

เบอร์โทร: +64 (0)21 657218
อีเมล: regional.manager@learninghawkesbay.nz