ติดต่อที่

ติดต่อ คุณ เวนฮู ย้าง (Wenhua Yang)
ผู้จัดการส่วนภูมิภาค เรียนรู้เกี่ยวกับ ฮ๊อคสเบย์

เบอร์โทร: +64 (0)21 657218
อีเมล์: regional.manager@learninghawkesbay.nz