ติดต่อ

ติดต่อ คุณ เวินหัว หยาง (Riaz Kaizar Unwala)
ผู้จัดการส่วนภูมิภาค, Learning Hawke’s Bay

เบอร์โทร: +64 021 199 6872
อีเมล: regional.manager@learninghawkesbay.nz