ตัวแทนในต่างประเทศของเรา

Learning Hawke’s Bay ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกับ Eastern Bridge และ Trinity Education Groupให้เป็นตัวแทนต่างประเทศในประเทศจีน

Eastern Bridge (EB) เป็นบริษัทจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อองค์กรของนิวซีแลนด์กับคู่ค้าในเอเชียตะวันออก  ลูกค้าของ EB ครอบคลุมตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้บริการด้านการศึกษา และบริษัทเอกชน  EB มีสำนักงานในเอเชีย

Trinity Education Group (TEG) เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการการศึกษานานาชาติ ชั้นเรียนฝึกอบรมในต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติสำหรับนักศึกษาชาวเอเชียและนิวซีแลนด์  TEG มีสาขาในประเทศนิวซีแลนด์ จีน และเกาหลีใต้ และเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในหลายเมืองของเอเชียและนิวซีแลนด์