ด้านการศึกษา

การศึกษาในฮ๊อคสเบย์

โรงเรียนและสถานบันการศึกษาใน ฮ๊อคสเบย์ นั้นให้ความสำคัญในด้านมอบการศึกษาที่ดีเท่าที่เป็นไปได้ให้ที่สุด ให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคน มีการเริ่มต้นที่ดีในการพิชิตความท้าทายในชีวิต

เรามีการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึง ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
โรงเรียนของเรามีการเปิดสอนทางวิชาการอันหลากหลาย ไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และวัฒนธรรม นอกเวลาเรียน 9.00 น – 15.00 น. อาทิเช่น ออร์เคสตรา, ละคร, การดนตรีและเต้นรำเป็นกลุ่มและกีฬา

นักเรียนสามารถเลือกแหล่งเรียนได้ว่า จะเลือก สถานการศึกษาที่มีเพียงนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง และโรงเรียนบางแห่งมีที่พักที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเกี่ยวกับฆราวาส (ไม่ใช่ศาสนา/หรือทางจิตวิญญาณ) และโรงเรียนบางแห่งมีพี้นฐานทางศาสนา

 

การศึกษาในนิวซีแลนด์

หลักสูตรการเรียนในนิวซีแลนด์ มีทั้งหมด 8 ด้านการเรียนรู้ด้วยกัน ดังนี้ :
อังกฤษ
คณิตศาสตร์และสถิติ
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สุขภาพและพลศึกษาสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อคนอื่นรอบตัวคุณ;
ศิลปะ ประกอบไปด้วย การเต้นรำ, ละคร, ดนตรี และ ทัศนศิลป์
เทคโนโลยี ประกอบด้วย วิศวกรรมการก่อสร้าง, การตัดเย็บ, อาหาร และคอมพิวเตอร์
ทางด้านภาษา อาทิเช่น ภาษาเมารี, แมนดาริน, ลาติน, สเปน และ ฝรั่งเศษ

หลักสูตรแกนหลักมีด้วยกัน 7 หลักสูตร
ขั้นดีเยี่ยม
นวัตกรรมใหม่ ด้านการสอบถามและด้านการเรียนรู้
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
การทำงานร่วมกัน และการให้ความร่วมมือ
นิเวศวิทยา การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความซื่อสัตย์
การให้ความเคารพ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ สอบถามข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ด้านวิชาการเรียนที่ทางจากสถาบันการศึกษาที่มีการเสนอให้

วุฒิการศึกษาการศึกษา ในนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ มีระบบการรับรองการศึกษาครบวงจร เรียกว่า National Certificate of Educational Achievement(NCEA), ซึ่งได้รับการควบคุมดูแลโดย องค์กรรับรองวุฒิการศึกษานิวซีแลนด์ (NZQA)
ประกาศนียบัตร มีสามระดับการศึกษาในระดับมัธยม ดังนี้ –
ระดับ 1 ปี 11 (ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 15 ปี)
ระดับ 2 ปี 12 (ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 16 ปี)
ระดับ 3 ปี 13 (ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 17 ปี)

สถาบันการศึกษาบางแห่งของเรา มีคุณวุฒิระดับนานาชาติด้วย อาทิเช่น สถาบัน International Baccalaureate

ผู้ให้คำแนะนำและดูแลถึงความเป็นอยู่ที่ดีของ นักศึกษานานาชาติ

เราใส่ใจถึงความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษานานาชาติของเรา และเราจะพยายามทำอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ด้านบวก ในขณะที่เรียนอยู่กับเรา
โรงเรียนทุกแห่ง ได้ทำการลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน นักศึกษานานาชาติ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล รู้จักกันในนาม การศึกษา (ผู้ดูแลนักเรียนนานาชาติ) ตามกฎหลักเกณฑ์การปฏิบัติปี 2016 หรือ the Education (Pastoral Care of International Students) Code of Practice 2016.

กฎระเบียบดังกล่าวนี้ ได้กำหนดถึงผลลัพธ์ที่ควรและกระบวนการสำคัญ สำหรับสถาบันการศึกษาและตัวแทนการศึกษา เมื่อมีนักเรียนนานาชาติอยู่ในความดูแล
ซึ่งหนึ่งในความรับผิดชอบดังกล่าว คือการจัดหาที่พักอาศัย โรงเรียนบางแห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักที่ดีมาก สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีห้องพักส่วนตัว นอกจากนี้แล้วยังมี โฮมสเตย์มากมายเป็นทางเลือกอีกเช่นกัน

pic
"เราไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกประเภท ว่าไปแล้วโรงเรียนเป็นเรื่องที่สนุกสนานจริงๆ นี่คือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผม"
pic pic pic
สามารถ สอบถามข้อมูลของรัฐเพิ่มเติมได้ที่ Study in New Zealand website: ดังนี้
pic