โรงเรียนมัธยมศึกษาทาราเดล (Taradale High School)

โรงเรียนมัธยมศึกษาทาราเดล (Taradale High School) ประสบความสำเร็จการศึกษายอดนิยมสูงสุด  เราภูมิใจในชื่อเสียงของเราในด้าน การเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเสนอการผสมผสานที่ดี ของโอกาสทางการศึกษาวิถีชีวิต  และการกีฬา

 

ความเป็นผู้นำและการยอมรับความสำเร็จของนักเรียนนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอย่างมาก

 

http://www.ths.school.nz/

 

logo

 

Taradale-Mariana-surfing

TaradaleHigh-bigSing TaradaleHigh-Tug-o-War