โรงเรียนพอร์ต อาหุริริ (Port Ahuriri School)

โรงเรียนพอร์ต อาหุริริ (Port Ahuriri School) ได้มีอายุครบ 150 ปี เมื่อไม่นานมานี้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง เนเปีย (Napier City) โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมีทั้งนักเรียนชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 ปี ถึง 10 ปี (ระดับ ปี 1 – ปี 6) ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองพอร์ต อาหุริริ (Ahuriri)  ที่เจริญใกล้ริมน้ำ

 

โรงเรียนพอร์ต อาหุริริ (Port Ahuriri School) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กเป็นอย่างมาก  เป็นที่มีชื่อเสียง เรื่องชุมชนผู้ปกครองให้การร่วมมือสนับสนุน ด้านศิลปะ และด้านการกีฬา  รวมถึงความสามารถในการหล่อหลอมเด็ก ให้เข้ากับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของโรงเรียน

 

โรงเรียนนี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ว่า เป็นโรงเรียนที่มีความคาดหมายสูง ในด้านความมุ่งมั่นและความสำเร็จของนักเรียน

 

นักเรียนมีความกระตือรือร้น ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจ และให้ความเคารพ พร้อมทั้งเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอาใจใส่ในแง่บวก ให้การสนับสนุนความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ และการเรียนรู้ที่ดี  นักเรียนที่โรงเรียนนี้ ประสบความสำเร็จระดับสูง คุณสมบัติที่โดดเด่นดังกล่าวมีดังนี้:

 

  • การเรียนการสอนที่ชัดเจน เพื่อสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้และทักษะทางสังคม

 

  • วิถีการดำเนินชีวิตและภาษาของนักเรียน ถูกหลอมเข้ากับโปรแกรมในชั้นเรียนและในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการผ่านทางศิลปะ

 

  • โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวาง และมีสวนปลูกพืชผักในโรงเรียน เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและเพิ่มความเข้าใจด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันยั่งยืน

 

  • สิ่งเหล่านี้ ได้ถูกจัดสรรอย่างตั้งใจ เพื่อเพิ่มความความรู้และความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์

 

โรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติมานานกว่าทศวรรษ และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงความต้องการ ในระยะคาบเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงของบรรดานักเรียนนานาชาติ

 

http://www.portahuriri.school.nz/