โรงเรียนประถมศึกษาทาราเดล (Taradale Intermediate School)

โรงเรียนทาราเดลอินเตอร์มีเดียทเสนอการสอนระดับโลกในต่างจังหวัด วิชาที่เรามีให้เลือกหลากหลายมากรวมไปถึงด้านอาหาร วัสดุ และเทคโนโลยีดิจิตอลกับกีฬา การพลเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

เราอยู่ในพื้นที่ชวนเมืองที่ตั้งดีชื่อว่าทาราเดลเมืองนาเปียร์เราเป็นโรงเรียนรวมชายและหญิงอายุระหว่าง 11-13 ปี (ปี 7 – 8) นักเรียนนานาชาติของเราอาศัยอยู่ในบ้านพักที่เราคัดเลือกและจัดการอย่างดีซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลนิวซีแลนด์

 

http://www.taradaleint.school.nz/

logo

 

IMG_0148

Production