วิทยาลัย ลินเดิทฟาร์น (Lindisfarne College)

วิทยาลัย ลินเดิทฟาร์น (Lindisfarne College) เป็นวิทยาลัยเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้น มีทั้งนักเรียนทั่วไปและนักเรียนประจำ ในระดับปี 7 ถึง ปี 13

 

Lindisfarne College ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของวิทยาลัยนักศึกษาชายล้วนในประเทศนิวซีแลนด์ มีการมอบการศึกษาที่เด่นชัดสำหรับเยาวชนชาย   เราให้การทุ่มเทเกี่ยวกับการปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจในพวกเขา เชื่อว่า พวกเขาสามารถเติมโตเกินขอบเขตของพวกเขาได้เป็นอย่างดี และประสพความความสำเร็จ ไม่ว่า จะเป็นในห้องเรียน, ด้านกีฬา, บนเวที และเมื่อให้การบริการรดูแลผู้อื่นต่อไป

 

https://www.lindisfarne.school.nz/

 

logo

Lindisfarne-BoysLindisfarne-boys-under-treesLindisfarne-building-frontLindisfarne-poolsideLindisfarne-scienceLindisfarne-sculpture