การปรับปรุง COVID -19

คุณแซนดร้า เฮเซลเฮิสท์ นายกเทศมนตรีสภาตำบลเฮสติ้งส์

คุณเคิร์สเตน ไวซ์ นายกเทศมนตรีของเนเปียร์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกที่กำจัดโควิด-19 ให้พ้นไป  นักเรียนต่างชาติได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของฮอคส์เบย์

Te Pūkenga/EIT International Centre ได้สร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนยังคงรู้สึกปลอดภัยและมีการติดต่อสื่อสารกันได้ดีในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้  ทีมสนับสนุนนักเรียนได้สร้างกลุ่ม Messenger และ WeChat รวมทั้งเพจ Facebook ส่วนตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อการติดต่ออย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลล่าสุด  ทีมงานยังได้จัดตั้งกลุ่มเสมือนจริงชื่อว่า ‘ซูมและแชท (Zoom and Chat)’ ซึ่งนำนักเรียนและเจ้าหน้ามาพบปะกันเป็นประจำทุกสัปดาห์  นอกจากนี้ยังมีการส่งอีเมลช่วยเหลือรายสัปดาห์ให้นักเรียนทุกคน เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี การดำเนินชีวิตอย่างกระตือรือร้นต่อไป ความช่วยเหลือจากชุมชน และการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ที่โรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนานาชาติของโรงเรียนคอยพูดคุยกับนักเรียนต่างชาติเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และมีความสุขดี  นักเรียนยังได้รับการติวพิเศษและคำแนะนำจากครูผู้สอนวิชาในขณะที่พวกเขาเรียนผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์  โรงเรียนทั้งหลายรายงานว่านักเรียนต่างชาติรุ่นปัจจุบันทุกคนอยู่ในการดูแลและสนับสนุนของครอบครัวโฮมสเตย์  นอกเหนือจากการเรียนรู้ออนไลน์แล้ว นักเรียนยังมีกิจกรรมมากมายให้ทำรอบ ๆ บ้าน เช่น เกมในสนามหลังบ้าน การเรียนรู้การอบขนมและทำอาหาร การเล่นดนตรี การเดินเล่นประจำวันในละแวกที่สวยงามของฮอคส์เบย์ ในขณะที่รักษาระยะห่างทางกายภาพที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (ซึ่งทำได้ง่ายเนื่องจากความหนาแน่นของประชากรที่ต่ำมากในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะในฮอคส์เบย์)

นักศึกษาต่างชาติหลายคนและผู้ปกครองของพวกเขาบอกว่า การอยู่ในฮอคส์เบย์ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่อื่นในช่วงของการระบาด

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ โปรดไปที่ที่นี่

วิดีโอ 1  นักศึกษาต่างชาติจาก Te Pūkenga/EIT International HB

สำหรับตัวแทนและผู้บริการด้านการศึกษา กรุณาดูข้อมูล ที่นี่